Vítejte na agro-fotky.blog.cz doufám ,že se vám tady bude líbit.

Říjen 2007

Nový světový rekord v podmítce

27. října 2007 v 12:41 | admin |  Důležité informace
Nový světový rekord
( Pásový traktor Challanger MT875B o výkonu 570k s diskovým podmítačem Gregoire Besson XXL o záběru 14 m zpracoval za 24 hodin 644 hektarů a vytvořil tak nový světový rekord)
Pod dohledem komisařů Guinessovy knihy rekordů se v rumunském Temešváru uskutečnil pokus o světový rekord v podmítce.zúčastnil se ho pásový traktor Challanger MT875B o výkonu 570 koní s diskovým podmítačem Gregoire Besson XXL o záběru 14m. Šlo o standardní traktor bez jakýkoliv zásadních úprav, pouze byl přizpůsoben rychlejšímu tankování. Vybaven byl systémem satelitních navigace Auto-Guide, který automaticky řídí traktor a výrazně zvyšuje produktivitu práce.
Díky automatickému satelitnímu řízení Uto-Guide odřídil soupravu jeden řidič, který měl jen tři pětiminutové přestávky na tankování a údržbu stroje. Jedna jízda tam a zpět na poli dlouhé, 6,4 km se středně těžkou až těžkou jílovitou půdou trvala přibližně 45 minut. Tankování 1000 litrů paliva trvalo pět minut.
Za 24 hodin zpracoval traktor Challanger MT875B s diskovým podmítačem Gregore Besson XXL 644 hektarů. Jde o nový oficiálně světový rekord, který bude zanesen do Guinessovy knihy rekordů.
zdroj Zemědělec


Význam pícninářství, rozdělení pícnin

23. října 2007 v 16:28 | admin |  Důležité informace
Význam pícninářství, rozdělení pícnin
Pícninářství: se zabývá biologií, ekologií, agrotechnikou, organizací výroby pícnin na orné
půdě a travnatých porostech
Pícniny: všechny plodiny pěstované pro krmné účely
Rozdělení pícnin:
1. jednoleté pícniny na orné půdě
a) hlavní plodiny-kukuřice
b) meziplodiny
2. víceleté pícniny na orné půdě
a) jeteloviny
b) jetelotrávy
c) čisté porosty trav
3. TP- louky a pastviny
a) dočasné na 5- 6 let
b) trvalé (TTP) na 7 a více let
Význam:
- zajištění krmivové základny objemové píci pro výživu přežvýkavců
- spojující článek mezi rostlinou a živ. výrobou
- vliv na zvyšování PÚ →jeteloviny
- přispívají k lepšímu zem. půdnímu fondu
Zvláštnostmi pěstování
- neposkytují tržní produkci ale pouze mezi produkt pro ŽV
- jeden druh pěs. k více účelům
- některé pěstování ve směsích
Stav
- došel ke snížení 1990 výměry všech pícnin na orné půdě
- došlo k poklesu výnosu pěst. Pícnin
Úkoly
- zvýšit zast. jetelovin 18% orné půdy ( dnes 13%)
- omezit ztrát
- zvýšit. zast. meziplodin


Tecoma laser 3000

14. října 2007 v 10:43 Videa

Konzervace pícnin

12. října 2007 v 12:53 Důležité informace
Konzervace pícnin
1.Konzervace sušením
Způsoby: a) na pokosu (zemi)- velká závislost na počasí, vlhkost sena 15%
Technologický postup: Sečení- rotační žací ustrojí
-prstové žací ustrojí ( nejlepší na sečení)
Termín sečení - konec května,začátek června
Metání- převládající druhy trav
Rozhoz
Obracení
Shrnování
Sběr (lisování, sběrací vozy)
Způsoby: b)dosoušení: studeným(předehřátým)
- před sušením 35-45%
Seníky: halové, věžové
Halový seník Věžový seník
a: vjezd
b: ventilátory
c rošty ( 1 m od zdi)
d: potrubí
e: východ
Halový seník
-soustava roštů umístěných 25-30 cm nad zemí
-vzduch studený(předehřátý)
-první vrstva 2-2,5 m
4-4,5 m
5-5,6 m
-kritická teplota 60°C kdy hrozí nebezpečí požáru
Způsoby: c) horkým vzduchem ( HVS)
- minimální ztráty, vysoká kvalita
- vysoká energetická závislost
Hodnocení sena
1.smyslové
-vzhled sena(jemnost, olistění,zapaření,plísně)
-barva(šedozelená)
-pach(aromatický prach)
-prašnost(neměl by být prach)
-botanický rozbor:druh rostlin-jeteloviny,tráva,byliny(užitečné,škodlivé)
2.laboratorní
Konzervace silážování
Siláž-čerstvé pícniny(kukuřice) 27-32% nesmí jít pod 25%
Senážování-zavadlé pícniny s vyšším obsahem sušiny 35-55%
Silážování a senážování:
biologický způsob konzervace založeným na kvasném procesu během kterého se vytváří za nepřístupu vzduchu kys. mléčná a snižuje se PH na hodnotu 3,8 - 4,2
nežádoucí: máselné a octové kvašení
Podmínky pro úspěšné silážování
1. zajistit dostatek cukrů (cukerní minimum)
- pícniny- snadno silážovatelné(kukuřice, řepné skrojky,řepné řízky)
- středně silážovatelné(polobílkovinné) - travní porosty, píce z luk
- těžce silážovatelné(bílkovinné) - jetel, vojtěška
-přidávání melasů ( cukerné minimum)
Konzervace přípravků 1. biologické (mléčné kvašení)
2. chemické (organické kyseliny)
2. vytvořit anaerobní prostředí
- čím více sušiny tím kratší řezanka
druh
Sušina %
Řezanka mm.
Kukuřice
30-35
25-30
10-15
15-20
Trávy
30-35
35-45
20-30
10-20
Vojtěška
30-40
20-30
Jetel
40-50
10-20
3. rychle naplnění žlabu a uzavřít ( 5 dnů)
- vhodná teplota 25-28 stupňů
Technologické postupy
Další systémy silážování
1. CCM (corn cop mix) u kukuřice
drť vřeteno + zrna
→silážování - prasata
2. LKS ( lieschen kolen schrott)
drť vř. + zrna + listeny+ část stébel u skotu
3. GPS (Ganze plezen schrott)
- drť z celých rostlin
- obiloviny - ječmen na GPS - vosková zrna
- luskoviny: bob
Hodnocení siláží
-barva(olivově zelené)
-pach(kyselé zelý, okurek)
- struktura ( tuhá)
- botanický rozbor